Zákaznická linka Po - Pá 9:00 - 16:00

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti WoodMont s.r.o. 
se sídlem Vranová Lhota 144, 57101 Vranová Lhota
identifikační číslo: 09492372
zapsané v obchodním rejstříku vedeném KSHK Krajský soud Hradec Kralové, oddíl C, vložka 48275    

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.woodmont.eu

Bankovní spojení č. 2708640002/5500

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Termíny

  1. Zákazník (dále jen "zákazník" nebo "vy") je osoba kupující dřevostavbu, dřevěnou garáž nebo přístřešek pro osobní potřebu.
  2. Prodejce (dále jen "prodejce" nebo "my") je společnost WoodMont s.r.o. IČ: 09492372
  3. Předmětem dodání je opracované stavební řezivo určené pro stavbu zahradních domků, chat a garáží.
  4. Veškeré obrázky, fotografie a vizualizace mají výhradně ilustrativní charakter a slouží pro inspiraci

1 Zadání objednávky

1.1 Při zadávání objednávky můžete buď uhradit zálohu ve výši 70 % z udané ceny nebo celou částku naráz. K zadání objednávky je nutné uhradit zálohu nebo plnou kupní cenu.

1.2 Pokud zákazník při zadávání objednávky výslovně neurčí, zda má být výška hřebene střechy standardní nebo snížená, vycházíme při vyřizování objednávky z předpokladu, že požaduje výrobek se standardní výškou.

1.3 Po volbě platební metody a úspěšném zadání potřebných údajů obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení s číslem a obsahem objednávky i adresou dodání. Naši zaměstnanci se s vámi spojí 2-3 dny před dodáním, aby se s vámi dohodli na konkrétním čase dodání. S veškerými dotazy se na nás můžete obracet telefonicky nebo e-mailem na adrese objednavky@woodmont.eu. Náš tým je vždy připraven zodpovědět vaše dotazy.

1.4 Při telefonickém zadávání objednávky se předpokládá, že zákazník je obeznámen s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

2 Zrušení objednávky

2.1 Zákazník má právo zrušit objednávku do 7 dnů od zadání objednávky. Objednávku lze zrušit písemně, a to e-mailem zaslaným na adresu objednavky@woodmont.eu. Vyrozumění o zrušení objednávky zasíláme do 24 hodin od doručení e-mailové žádosti.

2.2 Prodejce má právo zrušit objednávku do tří dnů od zadání objednávky. Zákazník bude v takovém případě informován o zrušení objednávky do 24 hodin.

2.2.1 Ke zrušení objednávky prodejcem může dojít, pokud u objednaného zboží byla uvedena nesprávná cena vinou překlepu nebo chybných informací o ceně poskytnutých naším dodavatelem.

2.2.2 Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku po uplynutí 5 měsíců od zadání (u zboží vyrobeného na zakázku nebo standardního výrobku v ceně přesahující 100 000 Kč), pokud prodejce nabídl zákazníkovi minimálně tři různá data dodání a všechna byla zákazníkem odmítnuta.

2.3 Zrušení objednávky má za následek vrácení peněz (Další informace najdete dále v sekci Vrácení zboží a peněz) ve všech případech kromě níže uvedených.

2.3.1 Záloha je nevratná a zůstává majetkem prodejce v rámci úhrady škod (zahrnujících repase, prodejní náklady apod.) v případě, že je zakázka zrušena z důvodu nezaviněného prodejcem.

2.3.2 Objednávky oken nebo dveří z PVC (objednaných spolu s dřevostavbou nebo zvlášť) nelze stornovat a částky uhrazené za tyto výrobky (okna a dveře) nejsou vratné po dodání.

2.3.3 Záloha je nevratná v případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, pokud zákazník objednal nestandardní produkt.

2.4 Pokud dojde na straně výroby k nepředpokládanému a náhlému výkyvu ceny o více než 20% oproti ceně platné v okamžiku uzavření objednávky, může prodávající kontaktovat zákazníka s požadavkem na adekvátní úpravu finální prodejní ceny. V případě, že zákazník nebude se změnou prodejní ceny souhlasit může objednávku zrušit a prodávající se zavazuje zákazníkovi neprodleně vrátit dříve uhrazenou zálohovou platbu.

3 Platba

3.1 Při zadávání objednávky můžete uhradit buď plnou kupní cenu nebo složit zálohu ve výši 70 % z celkové ceny. Zálohu i plnou cenu lze uhradit pouze převodem z účtu. Bez úhrady zálohy nebo plné ceny nedojde k vyřízení objednávky. Ceny uvedené na webu woodmont.eu zahrnují DPH, a všechny součásti specifikované na stránce produktu.

3.2 Úhradu doplatku při dodání lze provést pouze během pracovní doby zákaznického servisu, tj. od 8 do 17 h. Má-li dodání proběhnout později, je třeba uhradit doplatek před koncem pracovní doby zákaznického servisu. Pokud zákazník za uvedených okolností není schopen uhradit doplatek během pracovní doby zákaznického servisu a dopravce už je na cestě k zákazníkovi, zboží bude vráceno do skladu a zákazník je povinen uhradit dopravné spolu s administrativními náklady.

3.3 Doplatek lze uhradit pouze před dodáním. Dopravce není oprávněn předat zásilku, pokud nedojde k uhrazení doplatku. Doplatek je nutné uhradit zúčtovanými finančními prostředky v plné výši před dodáním/odběrem zboží.

3.4 Pokud nedošlo k úhradě doplatku před dodáním nebo při dodání (vinou omylu nebo jiných okolností), zákazník je povinen jej okamžitě uhradit. Zákazník v takovém případě nemá právo pozastavit úhradu doplatku s odvoláním na chybějící nebo poškozené součásti výrobku. Chybějící nebo poškozené součásti dodáváme na požádání.

4 Vrácení zboží a peněz

4.1 Uhrazená platba bude vrácena do 9 pracovních dnů, pokud je objednávka zrušena po dodání, případně do 3 pracovních dnů, pokud je objednávka zrušena před dodáním. Dojde-li ke zrušení dodávky z důvodu zaviněného prodejcem, odvezeme si výrobek na vlastní náklady. Prodejce je zodpovědný za zrušení objednávky, pokud:

a) výrobek byl doručen neopravitelně poškozený nebo vadný (s výjimkou drobných součástí, skla a chybějících dílů, kde poškozené nebo chybějící součásti zasíláme na požádání - viz dále sekce Zákaznický servis) ;

b) byl dodán jiný než objednaný výrobek a prodejce není schopen dodat správný výrobek nebo potřebné součásti v rozumné lhůtě.

4.2 Drobné škrábance nebo přirozené kazy dřeva a struktury (tj. třísky a suky) nejsou považovány za vady výrobku. Praskliny jsou přirozeným jevem, který se vyskytuje u všech typů dřeva. K prasklinám dochází v důsledku neustálého kolísání vlhkosti způsobovaného proměnlivými povětrnostními podmínkami. Praskliny nijak neovlivňují trvanlivost dřeva, tudíž nejsou považovány za vadu a není třeba se jimi znepokojovat.

4.3 Pokud je objednávka zrušena z důvodů, za něž WoodMont s.r.o. nenese zodpovědnost a které nejsou zahrnuty do výše zmíněných případů, zákazník je povinen uhradit dopravné spolu s administrativním poplatkem ve výši 30 000 Kč.

4.4 Vracený výrobek musí být v dobrém stavu a musí být vrácen v původním obalu. Výrobek musí být vrácen ve stejném stavu, v jakém byl dodán. Skládací výrobky musejí být vráceny ve stejné podobě, v jaké byly dodány. Nezapomeňte vracené výrobky správně zabalit, aby při převozu nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě dílů.

4.5 Prodejce nepřijímá k vrácení výrobky, které byly ošetřeny chemickými přípravky nebo barvami, případně prošly jakýmikoli změnami, na které se nevztahuje záruka. Pokud byl vracený výrobek poškozen zákazníkem, může být vrácená částka snížena.

4.6 Obal výrobek chrání před deštěm, ale po vybalení je nutné chránit všechny části výrobku před deštěm a vodou. V případě nedodržení tohoto pravidla nelze výrobek vrátit (pokud dojde ke zrušení objednávky).

5 Doručení

5.1 Doručení je zákazníkům poskytováno na základě jejich žádosti v případě, že si nemohou nebo nechtějí dopravu obstarat sami.

5.2 Náklady na doručení hradí zákazník.

5.3 Dodavatel informuje zákazníka o aktuální dodací lhůtě před objednáním výrobku. Nedomlouvejte si prosím datum instalace předem, tj. před dodáním objednaného výrobku. Prodejce nenese zodpovědnost za žádné takto vzniklé ztráty. Prodejce se také zříká zodpovědnosti za ztráty vzniklé v souvislosti s opožděnou dodávkou.

5.4 Naši zaměstnanci se s vámi spojí 1-5 dnů před domluveným dnem dodání, aby se ujistili, že při dodání bude přítomna plnoletá osoba oprávněná podepsat a převzít dodací list. Při převzetí si dodané zboží důkladně zkontrolujte - naše společnost nenese zodpovědnost za jakékoli pozdější škody či chybějící součásti.

5.5 Vynasnažíme se dodat objednávku co možná nejblíž vámi preferovanému datu. Dodávky probíhají pouze ve všední dny.

5.6 Naši řidiči nepřijímají hotovost ani složenky a neposkytují žádné technické informace týkající se výrobků.

5.7 Objednávku se snažíme dodat v určený den, ale občas dochází k nepředvídaným prodlevám. Pokud k tomu přece jen dojde, přeložíme den dodání na jiné rozumné datum.

5.8 Za veškeré škody způsobené na příjezdových cestách, trávníku nebo záhonech přiléhajících k zúžené či obtížně dostupné trase je zodpovědný zákazník.

6 Dodací adresa

6.1 Zákazník je při vyplňování objednacího formuláře povinen informovat prodejce o všech faktorech, které by mohly znemožnit nebo zbrzdit dodání objednávky. Prodejce nenese zodpovědnost za zboží ztracené, zcizené nebo poškozené po dodání na určenou adresu.

7 Důležité informace

7.1 Neumisťujte sruby a dřevěné garáže na podklad z čerstvého betonu, jinak se na spodku stavby začne tvořit plíseň. Stavbu umístěnou na podklad z čerstvého betonu je nutné zevnitř vysoušet odvlhčovacím zařízením nebo elektrickým přímotopem, případně ji pravidelně větrat, dokud beton nezaschne.

7.2 K výrobě skládacích dřevěných staveb používáme dřevo jehličnatých stromů s přirozeným obsahem pryskyřice. Dřevo může v důsledku toho ztmavnout, jakmile je vystaveno povětrnostním podmínkám (vlhkosti apod.) a mohou se na něm např. objevit tmavé skvrny. K tomuto jevu dochází zejména u neimpregnovaného dřeva. Jde o přirozený proces, který nijak neovlivňuje kvalitu ani trvanlivost stavby. Ve výše uvedených případech neprovádíme výměnu součástí a dílů.

7.3 Termínem "obytná chata" nebo "tepelně izolovaný srub" se rozumí pouze typ stavby, nikoli splnění kritérií stanovených platnými stavebními předpisy. Ani užití termínů "obyvatelná" nebo "celoročně obyvatelná" se nevztahuje ke splnění kritérií stanovených platnými stavebními předpisy.

7.4 Stavební povolení a stavební předpisy jsou složité téma. Informace uvedené na našich webových stránkách mají jen orientační ráz a nepředstavují směrodatný zdroj právních informací. Definitivní vyjádření vám poskytne stavební úřad.

7.5 Naše společnost prodává skládací sruby a dřevěné garáže obsahující roubené stěny, podlahy z palubek (jen u srubů), podlahové nosníky, střešní prkna, okna, dveře, zámky, kliky a kování. Veškeré naše stavby je třeba umístit na pevný rovný podklad, který jsme schopni dodat (za příplatek) nebo který si zákazník může obstarat sám.

7.6 Nedoporučujeme skladovat v našich srubech a garážích významnější zdroj vlhkosti (např. bazén nebo vířivku). Zvyšuje se tím riziko výskytu plísně a možného zborcení stavby.

7.7 Zatížení střechy. Nedoporučujeme pokládat na střechu krytinu s plstěnou výztuží o hmotnosti přesahující 30 kg/m2. Porušení tohoto pravidla může vést k propadu střechy nebo zborcení stavby.

7.8 Šířka nařezaných prvků může mít odchylku až 2 cm, tloušťka nařezaných prvků může mít odchylku až 1 cm, délka nařezaných prvků může mít odchylku až 5 cm.

8 Montáž a příprava podkladu

8.1 Pokud si zákazník provádí montáž svépomocí, je třeba, aby dodržel všechny stavební a bezpečnostní předpisy. Zákazníkovi lze doporučit odborné proškolení, minimálně však dodržení základních pokynů pro montáž, které mu budou na požádání též sděleny telefonicky na zákaznické lince +420603377008 nebo zaslány emailem.

8.2 Montážní tým po příjezdu zkontroluje vodorovnost spolu s rozměry podkladu a stanoví, zda je dost pevný, aby provedení instalačních prací splňovalo bezpečnostní předpisy. Pokud se ukáže, že podklad je v jakémkoli ohledu nevyhovující, montážní tým s vámi tuto skutečnost prodiskutuje a požádá vás o podpis souhlasu se zahájením práce, případně se vrátí po odstranění zjištěných nedostatků a naúčtuje si odškodnění za opakovaný výjezd.

8.3 Prodejce nezkoumá vhodnost podkladu pro umístění stavby bez sesuvu půdy ani spolehlivost podkladu. Za veškeré vady, k nimž dojde vinou nedostatečně pevného podkladu, je zodpovědný zákazník.

8.4 Naše výrobky se zpravidla prodávají ve formě stavebnic, protože se dají snadno sestavit při přesném dodržování návodu. Délka sestavování se může případ od případu lišit, ale jeden nebo dva lidé obvykle zvládnout postavit dřevostavbu o zastavěné ploše do 16 m2 za den - větší stavby jsou přirozeně časově náročnější.

8.5 Přestože výběru montérů věnujeme velkou pozornost a vycházíme z předložených doporučení, naše firma nenese právní zodpovědnost za jakékoli chyby či problémy vzniklé v souvislosti s jejich službami.

8.6 Sruby, garáže, altány a přístřešky je nutné umisťovat na pevný rovný suchý podklad (např. beton nebo dlažbu). S výrobkem se standardně nedodávají žádné podkladové doplňky ani příslušenství (s výjimkou podlahových nosníků).

8.7 Montážní tým dorazí maximálně 1-4 dny po datu dodání.

8.8 Jednotlivé konstrukční dřevěné dílce jsou k sobě vzájemně sešroubovány vždy minimálně na obou protilehlých koncích tak, aby se zabránilo budoucímu pohybu v různých osách při vystavení povětrnostním vlivům. Jedná se především o sesychání a rotaci jednotlivých dílců, které mohou v případě montáže bez použití dostatečného množství spojovacího materiálu vytvořit mezery. Množství spojovacího materiálu nutného ke správnému upevnění dílce v konstrukci závisí na délce dílce. Minimální počet šroubů k upevnění jednoho dílce jsou dva, a zároveň je třeba osadit jeden šroub každého 1,5m délky dílce. Pokud si zákazník nezakoupí spojovací materiál od prodejce, bude na požádání doporučený typ a množství spojovacího materiálu sděleno prodejcem telefonicky na zákaznické lince +420603377008 nebo zasláno emailem.

8.9 Než si najmete třetí stranu na sestavení výrobku, zkontrolujte si, že výrobek byl fyzicky dodán a obsahuje všechny díly a součásti, aby naše společnost byla schopna v rozumné lhůtě dodat náhradní díly, pokud by přece jen nějaké díly chyběly, nevyhovovaly nebo byly poškozené. (Rozumná lhůta činí ve většině případů jeden až dva týdny za předpokladu, že příslušné díly jsou na skladě. Pokud je nutné příslušné díly doobjednat nebo vyrobit, lze tuto lhůtu prodloužit až na 8 týdnů). Pokud si najmete na sestavení výrobku třetí stranu, poskytněte jí dostatek času na seznámení s návodem a dodanými součástmi. Prodejce nenese odpovědnost za omyly či nehody, k nimž dojde při montáži. Všechny další nároky jsou vyloučeny!

8.10 Zákazníkovi lze doporučit odborně proškolenou montážní firmu. V takovém případě ovšem prodejce nenese odpovědnost za činnost montážního týmu ani za jakékoli problémy vzniklé v důsledku jeho činnosti. Prodejce nenese odpovědnost za omyly či nehody, k nimž dojde při montáži. Montážní tým se neskládá ze zaměstnanců prodejce. Je na zákazníkovi, aby zkontroloval jakost a množství dodaného zboží před započetím montážních prací. Vadné stavební díly, které již byli použity nebo které jsou již použity nátěrem, nemohou být nahrazeny. Všechny další nároky jsou vyloučeny!

9 Zákaznický servis

9.1 Pokud zákazník zjistí (do 7 dnů od dodání), že některé díly chybí nebo jsou poškozené, je povinen nás o této skutečnosti informovat. Chybějící nebo poškozené díly budou zdarma dodány v nejkratší možné lhůtě (viz odstavec 8.8). Při pozdější reklamaci je dodání náhradních dílů zpoplatněno.

9.2 Prodejce nenese zodpovědnost za finanční ztráty vzniklé zákazníkovi (tj. náklady na zajištění montérů apod.) v důsledku nedostatečné kontroly všech potřebných dílů podle přiloženého seznamu před zahájením sestavování.

9.3 Problémy vzniklé v důsledku přirozených vlastností materiálu nelze považovat za vady.

9.4 K veškerým případným vadám je nutné poskytnout fotodokumentaci, abychom mohli určit příčinu a následně uvést situaci do pořádku.

9.5 Pokud vada vznikla zaviněním prodejce, je na prodejci, aby rozhodl, zda je na místě vrácení peněz, náhrada nebo oprava na náklady prodejce.

9.6 Dřevostavby se v důsledku přirozených vlastností dřeva sesychají. Po instalaci tím pádem dochází k prasklinám, trhlinám a pohybu dřeva, které si mohou vyžádat zásahy do stavby (včetně úprav oken a dveří, u nichž může dojít k poklesu, deformaci, rozpínání nebo smršťování, dále zakrytí vzniklých prasklin mezi izolačními deskami, seřízení výztuh v důsledku sesychání a posunu dřeva neusazeného v důsledku tření či dodatečných úprav provedených zákazníkem apod.). Tyto opravy a seřizování nespadají do instalačních služeb a zodpovědnost za ně nese zákazník.

10 Záruka

10.1 Na všechny naše výrobky se vztahuje dvouletá záruka proti hnilobě. Na okna a dveře se vztahuje dvouletá záruka proti hnilobě. (Na okenní skla se záruka nevztahuje.) Záruka platí za předpokladu, že stavba je každoročně náležitě ošetřena kvalitním impregnačním nátěrem nebo barvou na olejové bázi. Záruka proti hnilobě se vztahuje na všechny naše výrobky a jejich součásti.

10.2 Výrobek v originálním obalu je nutné uchovávat v suchu a chránit před deštěm i sněhem. Jednotlivé dílce skladujte až do kompletního dokončení na suchém místě, ale nikoli přímo na zemi, a tak, aby byli jednotlivé dílce chráněny před povětrnostními vlivy (slunce, děšť atd.). Neskladujte ve vytápěných prostorech!

10.3 WoodMont s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout záruku v případech, kdy:

a) došlo k nevhodnému užití výrobku;

b) nebyl dodán podklad nebo byl podklad špatně nainstalován (např. s nerovným povrchem);

c) stavba byla umístěna na vlhký podklad, podkladové latě musí být vždy instalovány na povrch odizolovaný vůči pronikání vlhkosti;

d) nebyl každoročně aplikován ochranný nátěr nebo barva (pozn.: impregnační nátěr nebo barvu na olejové bázi nanášejte výhradně na suché dřevo);

e) došlo k průsaku vinou nesprávně položené nebo poškozené střešní krytiny;

f) proběhly změny provedené třetí stranou, které neschválila společnost WoodMont s.r.o.

g) nastaly okolnosti uvedené v odstavcích 7.4, 7.9 a 7.10;

h) dřevěné díly jsou již zákazníkem opatřeny nátěrem;

i) došlo ke změně barevných odstínů způsobené rozdíly ve struktuře dřeva, která však nemá vliv na životnost dřeva;

j) je dílec prohnutý nebo zakřivený, ale je možné jej instalovat. Posouzení je na straně prodejce;

k) díly obsahují drobné praskliny / mezery (způsobené vysycháním), které nejsou průchozí a nemají vliv na konstrukci;

l) střešní a podlahové palubky mají na rubové straně dílčí neohoblované plochy, barevné rozdíly a obliny;

m) je reklamace způsobená neodbornými montážními zásahy neodpovídajícími montážnímu návodu, jako je: montáž oken a dveří, příliš těsné upevnění zavětrování, přišroubování zárubní na stěnové trámy, atd.

10.4 Dřevo je přírodní materiál, ve kterém se mohou vyskytovat praskliny, suky, smolníky nebo škrábance. Na tento jev se záruka nevztahuje. Záruka se nevztahuje na okolnosti uvedené v odstavci 10.7.

10.5 Výrobky obsahující rozbité díly nebo jiné závady vám opravíme nebo vyměníme. Zákazník je povinen kontaktovat prodejce do 7 dnů od dodání výrobku.

10.6 Pokud byla stavba dodána a zákazník zkontroloval, že obsahuje všechny součásti a díly, bereme to jako bezvýhradné přijetí objednávky. Naše společnost nenese zodpovědnost za škody způsobené zákazníkem nebo jím najatou firmou během sestavování.

10.7 K výrobě našich dřevostaveb používáme skandinávský smrk nebo severskou borovici. Jde o dřevo s přirozeným obsahem pryskyřice, což má za následek, že dřevo působením povětrnostních podmínek (vlhkost apod.) tmavne. Mějte také na paměti, že i neimpregnované dřevo může časem ztmavnout.

10.8 Tmavé skvrny vzniklé v důsledku výše popsaných procesů nejsou považovány za vadu. Části a díly postižené tmavými skvrnami tudíž nevyměňujeme.

10.9 Výše zmíněné tmavé skvrny neovlivňují kvalitu dřeva ani trvanlivost výrobků.

10.10 Plíseň je cizopasná houba, která se objevuje v důsledku vysoké vlhkosti a nedostatečného proudění vzduchu. Plíseň nijak nesouvisí s hnitím dřeva. Záruka se nevztahuje na plíseň.

10.11 Nedostatečné větrání dřevostavby může způsobit plíseň. Dbejte proto, aby srub nebo garáž byly správně větrány. Další informace najdete zde.

10.12 Každý typ dřeva má své přirozené vlastnosti, které se u různých stromů mohou lišit. Tyto vlastnosti se mohou projevovat rozdíly v barvě, ohybu, prasklinách, trhlinách, krutu, výskytu suků a smolníků, děr po sucích nebo rozdílnými povrchovými úpravami, které jsou nedílnou přirozenou vlastností tohoto typu stavebního materiálu. Tyto vlastnosti jsou typické pro dřevo sloužící k venkovnímu použití a při navrhování našich výrobků se s nimi počítá, ale nelze je zcela eliminovat. Při instalaci je někdy nutné přikročit k drobným úpravám vyžadovaným složením dřeva. Veškeré neimpregnované dřevo je nutné ošetřit kvalitním ochranným impregnačním nátěrem. Dřevo lze také ošetřit kvalitním lakovým tmelem určeným pro venkovní použití, který snižuje pravděpodobnost ohybu, štěpení, krutu apod. po dobu trvanlivosti výrobku.

10.13 Dřevo se obvykle v důsledku svých přirozených vlastností a v závislosti na povětrnostních podmínkách smršťuje (při vysoké teplotě) nebo rozpíná (při vysoké vlhkosti), což může vést k dočasné deformaci stavby. Tento jev nesouvisí s kvalitou výrobku, a tudíž za něj neneseme zodpovědnost.

10.14 Zákazník má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy s prodávajícím, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou. Takový návrh se podává k České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.coi.cz/, která je subjektem mimosoudního řešení takového sporu. Jedná-li se o spor ze smlouvy uzavřené on-line, může spotřebitel k vyřešení takového sporu využít rovněž platformu pro řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.15 Reklamaci nelze uplatnit při nedodržení základních pokynů stanovených prodejcem (viz. bod 8 - Montáž a příprava podkladu). Reklamaci nelze uplatnit při poškození výrobku neodbornou instalací.

10.16 Oprávněně uplatněná reklamace je vyřešena nahrazením nedodaného nebo vadného materiálu. Veškeré ostatní nároky jsou vyloučeny!

11 Ošetření dřeva

11.1 Dřevo ošetřujte jen kvalitním impregnačním nátěrem nebo barvou na olejové bázi (pro venkovní použití). Nanášení nátěru nebo barvy je třeba dokončit nejpozději do 7 dnů. Pro vnitřek stavby doporučujeme čirý impregnační nátěr bez zápachu. Na okenní rámy a dveře naneste několik vrstev, aby byl nátěr co nejúčinnější. Nátěr naneste i na všechna střešní prkna, zejména na konce. Celý postup každoročně opakujte. Impregnační nátěr nebo barvu nanášejte jen na suchý výrobek.

12 Fotografie výrobků

12.1 Fotografie výrobků se mohou mírně lišit od skutečných výrobků (v drobných detailech). Řiďte se prosím popisem výrobku. Rozměry udávané na našich webových stránkách a v ostatních relevantních publikacích jsou jen přibližné a jako takové je třeba je chápat.

13 Střešní krytina

13.1 Asfaltová střešní krytina je samolepicí. Přesto však vřele doporučujeme zajistit střešní krytinu hřebíky. Hřebíky pro uchycení střešní krytiny nejsou součástí balení.

14 Ochrana osobních údajů

14.1 Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje. Využíváme pouze informace získané legální cestou (podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů). Informace o našich zákaznících neposkytujeme třetím stranám a zákazníkům vždy nabízíme možnost odhlásit se z odběru našich propagačních e-mailů.

14.2 Mezi informace, které vyžadujeme, patří vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail a v některých (ne všech) případech i číslo kreditní/debetní karty, bezpečnostní kód a jméno držitele, kde dodržujeme mezinárodní bezpečnostní standard PCI DSS. Vaše osobní informace jsou u nás bezpečně uložené v souladu s našimi interními bezpečnostními pravidly a příslušnými právními normami. Vaše osobní údaje zásadně neposkytujeme subjektům sídlícím mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Naše webové stránky využívají cookies ke sledování obsahu nákupního košíku po výběru zboží, k ukládání dodacích adres do adresáře a k ukládání relevantních údajů po zakliknutí volby "Pamatovat si mě". V internetovém prohlížeči můžete zrušit používání cookies, ale nebudete pak moci nakupovat přes náš e-shop. Veškeré informace takto získané slouží k rozeznávání uživatelů, kteří mají v prohlížeči povolené cookies. S veškerými připomínkami a dotazy ohledně osobních údajů se můžete obracet přímo na nás.

15 Příslušné zákony

15.1 Tyto obchodní podmínky i vaše smlouva se společností WoodMont s.r.o. se řídí českými zákony a právním řádem Evropské unie. Případné spory spadají do výhradní pravomoci českých soudů.

16 Stavební předpisy

16.1 Zákazník se před výstavbou seznámí se stavebními předpisy, které regulují a upravují možnost výstavby tohoto typu budov.

17 Zvláštní právní skutečnosti

17.1 Prodejce nenese zodpovědnost za jakékoli ztráty (rozbití nebo zborcení stavby či jejích dílů a součástí, případně poškození jednotlivých součástí stavby) zaviněné vyšší mocí, tj. přírodními pohromami (prudkým větrem, bouřkou) a dalšími živelnými silami. V těchto případech nepřijímáme žádné žádosti o odškodnění či vrácení peněz.